Netizen Là Gì?

Netizen-La-Gi-a-xpr3

Netizen Là Gì?

Netizen Là Gì? Đây là một thuật ngữ có nguồn gốc từ các nước Âu Mỹ và là kết quả của việc ghép nối Internet với các công dân. Ngoài ra, cư dân mạng cũng đồng nghĩa với Cybercitizens. Dịch sang tiếng Việt, netizen có thể hiểu là cư dân mạng hay cộng đồng mạng. Thuật ngữ này được dùng để chỉ những người tham gia vào các mạng xã hội ...

Read More