Màn hình đen

man-hinh-den-a1-xuanphuong

Cách sửa lỗi màn hình đen trên Windows 10

Trong Windows 10, lỗi màn hình đen chỉ với chuột là rất hiếm, nhưng bạn cũng cần hiểu nguyên nhân và cách xử lý. Mỗi khi Win 10 bị đen màn hình là rất khó chịu cho người dùng vì khi nó xảy ra thì không hiển thị thông tin và không sửa được mã lỗi. Lỗi màn hình đen chỉ chuột Windows 10 có thể xảy ra vì nhiều lý do ...

Read More